<tt id="guiqq"><pre id="guiqq"></pre></tt>
  1. <meter id="guiqq"><delect id="guiqq"><source id="guiqq"></source></delect></meter>
    <output id="guiqq"></output>
    1. <listing id="guiqq"></listing>

     1. <meter id="guiqq"><object id="guiqq"><source id="guiqq"></source></object></meter>
       

      Chroń swoje dane

      Ochroń swoj? firm? za pomoc? najbezpieczniejszych na ?wiecie drukarek1 i komputerów.2

      ZABEZPIECZENIA DRUKOWANIAZABEZPIECZENIA PC
      1 Badania Spiceworks w?ród 309 osób podejmuj?cych decyzje w dziedzinie technologii informacyjnych w Ameryce Pó?nocnej, EMEA i APAC, za zlecenie HP, wykaza?y, ?e tylko 23% respondentów uwzgl?dni?o ochron? danych w ramach praktyk bezpieczeństwa w swoich drukarkach. Listopad 2016 r.
      2 Na podstawie unikatowych i kompleksowych funkcji zabezpieczeń HP bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz funkcji zarz?dzania wszystkimi elementami komputera, w tym sprz?tem, w zestawie HP Manageability Integration Kit oraz funkcji zarz?dzania systemem BIOS i oprogramowaniem przy u?yciu mened?era konfiguracji Microsoft System Center Configuration Manager w komputerach HP Elite z procesorami Intel® Core® 7. generacji, zintegrowanymi kartami graficznymi Intel® i kartami sieciowymi WLAN Intel® w?ród dostawców z roczn? sprzeda?? powy?ej 1 mln sztuk wed?ug stanu na listopad 2016 r.
      3地开奖结果
      <tt id="guiqq"><pre id="guiqq"></pre></tt>
      1. <meter id="guiqq"><delect id="guiqq"><source id="guiqq"></source></delect></meter>
        <output id="guiqq"></output>
        1. <listing id="guiqq"></listing>

         1. <meter id="guiqq"><object id="guiqq"><source id="guiqq"></source></object></meter>
          <tt id="guiqq"><pre id="guiqq"></pre></tt>
          1. <meter id="guiqq"><delect id="guiqq"><source id="guiqq"></source></delect></meter>
            <output id="guiqq"></output>
            1. <listing id="guiqq"></listing>

             1. <meter id="guiqq"><object id="guiqq"><source id="guiqq"></source></object></meter>